Monkey Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhảy từ nền tảng đến nền tảng càng nhanh càng tốt trong tìm kiếm của chuối vàng. Trong vài bước nhảy đầu tiên xuất hiện điểm để hướng dẫn và học hỏi làm thế nào để nhảy bằng cách sử dụng chuột.