Monkey Island

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy nhảy tới hòn đảo nhảy khỉ của chúng tôi để thu thập tất cả chuối. Với chuột, bạn chọn hướng và giữ nút chuột trái bạn chọn sức mạnh của nhảy, phải rất cẩn thận không để rơi vào trong nước.