Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy nhảy tới hòn đảo nhảy khỉ của chúng tôi để thu thập tất cả chuối. Với chuột, bạn chọn hướng và giữ nút chuột trái bạn chọn sức mạnh của nhảy, phải rất cẩn thận không để rơi vào trong nước.