Monkey Bowling

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

AiAi là một con khỉ được bọc trong một quả cầu pha lê, chơi với anh ta chơi bowling. Với con trỏ bạn đạo của khỉ và 'không gian' giáo.