Monito Listo

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Thực hiện một bài kiểm tra trí thông minh như họ làm với tinh tinh, bạn phải nhớ là những con số được đặt.