Money Money

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lưu tất cả các bạn có thể trong cõng con heo đất của bạn, bạn có thể rất nhanh chóng và cẩn thận với búa mà bạn có thể rơi.