Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Lưu tất cả các bạn có thể trong cõng con heo đất của bạn, bạn có thể rất nhanh chóng và cẩn thận với búa mà bạn có thể rơi.