Money Miner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người quản lý của mỏ, cần cẩu mất vàng miếng để có được số tiền trên mỗi màn hình. Bạn có thể mua thuốc nổ và nâng cấp cho công việc của bạn.