mon sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn nghĩ rằng thế giới của Sudokus không còn có sự đổi mới có thể, bạn đã sai. Chơi thời gian này với những con quái vật thay vì con số, nhưng bạn cũng có cổ điển.