Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp mẹ này để chăm sóc cho ba đứa con bị bệnh. Thay đổi tã, vết thương sạch sẽ, nhiệt kế và Đặt họ mọi thứ họ cần để được khỏe mạnh.