Momma Pizza

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc trong một quán pizza và bạn có để phục vụ khách hàng, đặt chúng trên bàn, chỉ đặt hàng của bạn, làm cho bánh pizza với các thành phần yêu cầu và phục vụ.