Molly Go Round

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Molly có một ngôi nhà mới và cần tiền để trang trí, làm việc trong một cửa hàng cắt tóc hoặc một nhà hàng và bạn nhận được tiền mua đồ nội thất.