Molecula

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trộn phân tử khác nhau trong mẫu vật để có được công thức cho mỗi màn hình. Kéo các mục và đặt chúng ở vị trí chính xác cho điều này xảy ra.