Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Mojo Jojo là kẻ thù cứng đầu nhất của các cô gái Powerpuff. Bây giờ bạn có thể ăn mặc như bạn muốn và khi bạn rơi tốt hơn hoặc tệ hơn, bạn có cơ hội để nhìn mạnh mẽ hay .... Lố bịch!.