Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mojo Jojo là kẻ thù cứng đầu nhất của các cô gái Powerpuff. Bây giờ bạn có thể ăn mặc như bạn muốn và khi bạn rơi tốt hơn hoặc tệ hơn, bạn có cơ hội để nhìn mạnh mẽ hay .... Lố bịch!.