Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọn trang điểm, kiểu tóc và quần áo cho cô gái Ấn Độ này. Đừng quên đặt lông và sơn chiến tranh.