Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mofro giúp tiết kiệm đồng chí của mình từ các tệ nạn của Tiến sĩ Antikoan. Bạn phải tìm thấy chìa khóa để truy cập vào các cấp độ và bom khác nhau để tấn công những kẻ xấu.