Mofro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mofro giúp tiết kiệm đồng chí của mình từ các tệ nạn của Tiến sĩ Antikoan. Bạn phải tìm thấy chìa khóa để truy cập vào các cấp độ và bom khác nhau để tấn công những kẻ xấu.