Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy peluquera sao chép kiểu tóc bạn yêu cầu khách hàng của bạn. Bạn phải cắt tóc, uốn tóc, làm thẳng hoặc màu như họ yêu cầu.