Modern Hairstyles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy peluquera sao chép kiểu tóc bạn yêu cầu khách hàng của bạn. Bạn phải cắt tóc, uốn tóc, làm thẳng hoặc màu như họ yêu cầu.