Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn mô hình mà bạn thích để giúp cô thành công trong sự nghiệp của mình. Nhận sao để mua những tư thế mới hay quần áo thích hợp tùy thuộc vào chủ đề của buổi chụp hình bạn đang có.