Moby Dick

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý cá voi Moby Dick nhận thức ăn ở biển, hết hơi và bảo vệ mình khỏi bị tấn công bởi các ngư dân. Càng lớn càng có nhiều bạn tồn tại lâu dài, bạn sẽ.