Moby Dick 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe đến cá voi nổi tiếng Moby Dick trong tìm kiếm thức ăn, cũng tấn công các thủy thủ hoặc cướp biển đang cố gắng để nắm bắt nó.