Mobs Down

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

đường chiến đấu với sáu nhiệm vụ khác nhau với ba cấp độ khó. Bạn utliza con trỏ với 'không gian' nhảy với X das đá, đấm và C với V bạn thu thập các đối tượng để ném vào kẻ thù của bạn.