Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có người sẽ đình chỉ lịch sử và địa lý. Ông có dân tộc bối rối và giả định rằng tại thời điểm đó là Tây mascara. Mà nó là sẽ mất a're chất béo khi bạn chấp thuận quan điểm, atuses, trang điểm và làm đẹp cho Vaiana hoặc Moana, tùy thuộc vào ngày mà bạn có.