Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Người đứng đầu bộ tộc đã kêu gọi các chiến binh của mình. Họ phải chạy và nhảy dọc theo thuyền Kakamora để đạt được nó bằng cách đánh bại bẫy và thu thập sao mà sẽ cung cấp cho họ nhiều thời gian hơn với bạn đạt được mục tiêu của bạn.