Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hôm nay là ngày đầu tiên tại Viện Moana và bạn bè mới của cô Elsa, Jasmine và Bella muốn giúp lựa chọn một kiểu tóc đẹp, nó đã chỉ đạo các học viện và lấy ví cần thiết.