Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Vượt quá tập luyện từng kỹ thuật chiến đấu sau các dấu hiệu. Khi bạn nhận được những cú sốc mới và cuối cùng mở khóa bạn sẽ đối mặt với đối thủ của bạn.