Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Vượt quá tập luyện từng kỹ thuật chiến đấu sau các dấu hiệu. Khi bạn nhận được những cú sốc mới và cuối cùng mở khóa bạn sẽ đối mặt với đối thủ của bạn.