MMA Training Ground

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vượt quá tập luyện từng kỹ thuật chiến đấu sau các dấu hiệu. Khi bạn nhận được những cú sốc mới và cuối cùng mở khóa bạn sẽ đối mặt với đối thủ của bạn.