Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nó kết hợp Mixels khác nhau và tạo ra một cuộc đua mới đối mặt với một số ít các chất đuổi Nixels. Đừng hoảng sợ khi thấy các kết quả thí nghiệm của bạn, bởi vì những gì thực sự quan trọng là hiệu quả của nó trong chiến trường.