Mixel Mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó kết hợp Mixels khác nhau và tạo ra một cuộc đua mới đối mặt với một số ít các chất đuổi Nixels. Đừng hoảng sợ khi thấy các kết quả thí nghiệm của bạn, bởi vì những gì thực sự quan trọng là hiệu quả của nó trong chiến trường.