Mission

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một đại lý những người có nhiệm vụ cung cấp các gói thuốc xung quanh thành phố trong bến cảng, nhưng phải cẩn thận bạn không nhận được đánh bắt với cảnh sát.