Mission to Saturn

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã được giao phó sứ mệnh chinh phục các hành tinh sao Thổ, khám phá khu vực với chiếc xe của bạn nhảy đá ra khỏi đường và phá hủy các người ngoài hành tinh bay. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và bắn.