Mission Memory

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có khoe khoang trí nhớ tốt? Đó là thời gian để chứng minh điều đó lặp đi lặp lại hàng loạt Simon phong cách Recalling từ nơi từng con búp bê. Mỗi lần nó sẽ làm tăng số mol và những khó khăn, đừng quên thời gian ...