Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Khám phá sao Hỏa để tìm kiếm các mặt hàng khác nhau mà bạn chỉ ra trong mỗi màn hình và bạn sẽ mở ra cánh cửa, đừng quên rằng năng lượng phải được đặt trên nền tảng này và nhận được càng nhiều ngôi sao như bạn có thể.