missile maze

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Sử dụng chuột để hướng dẫn các tên lửa dọc theo tuyến đường để tránh va chạm với các bức tường hoặc những vật khác sẽ cản trở đường đi. Các nhanh hơn bạn có được một điểm số cao hơn.