Missile Mayhem

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ hành tinh khỏi sự tấn công kẻ thù với 'Trọng lực Launcher. Sử dụng nó bằng cách kéo các phóng với con chuột để chọn sức mạnh và hướng, phát hành để khởi động. Khi bạn tiến bộ trong trò chơi bạn cải thiện tên lửa và phạm vi của bạn.