Missile Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải bay một tên lửa thông qua các đường hầm mà không cần nhấn các bức tường và metiendote bởi lỗ miễn phí, di chuyển chuột được di chuyển tên lửa. Trên màn hình đầu tiên bạn có cuộc sống không giới hạn, trong 5 cuộc sống sau.