Mirrors Edge 2D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phiên bản 2D của một trong những trò chơi mới trong năm nay. Quản lý các nhân vật chính trong thành phố bằng cách sử dụng con trỏ và nhảy với S, thu thập các biểu tượng và ba lô.