Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Madeline Hatter Ever After cao sidesteps wonderland cho một ngày và qua gương để dính vào một phiên họp của bãi biển, phù hợp với bộ quần áo cho dịp này.