Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Madeline Hatter Ever After cao sidesteps wonderland cho một ngày và qua gương để dính vào một phiên họp của bãi biển, phù hợp với bộ quần áo cho dịp này.