Mint Colors

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màu xanh bạc hà là một trong những màu sắc của mùa hè và cô gái này rất thích. Chọn quần áo, trang điểm và kiểu tóc bạn thích hợp nhất cho mình.