Minions Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm kiểu tóc vui vẻ Minions thông cảm. Bạn có thể cắt, uốn, nhuộm màu tóc và rất nhiều những thứ khác của bạn để có được kiểu tóc bạn muốn.