Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là Minions nha sĩ và bạn làm sạch miệng của vi trùng và sâu răng. Họ không quan tâm vệ sinh răng miệng và miệng trông khủng khiếp.