Minion Groom the Room

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

GRU, nhân vật phản diện yêu thích của tôi, là xấu xa như lộn xộn. Cho rằng ban sự sống cho các Minions, để đặt một số thứ tự và hòa hợp bất cứ nơi nào cần thiết.