minimal lemmings

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lemmings phong cách chơi, chiến lược đặt hộp để đạt được các lỗi chéo màu xanh lá cây.