minigolf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

MiniGolf với 18 lỗ, trong đó thể hiện kỹ năng của bạn với các thanh. Để khởi động phải đặt mũi tên chuột theo hướng phải, sau đó kéo nó trở lại lực lượng của bức ảnh.