miniclip rally

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vượt qua thời gian tốt nhất của mình trong các cuộc đua khác nhau đợt tăng này, hãy làm theo các mũi tên chỉ hướng và không bỏ qua bất kỳ "trạm kiểm soát" bởi vì nó sẽ không có giá trị trả lại.