Miniclip Allstar Baseball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn đội của con sóc hay gà để chơi một trò chơi bóng chày vui vẻ. Do tất cả các bạn có thể đến đình công là người chiến thắng.