Miniball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Foosball trò chơi trong phiên bản thượng cổ, bạn có ba mức độ khó khăn và bạn có thể chơi lên tới 2 người chơi.