Mini Train

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

24 cấp độ phải đi xe lửa để có được các đường hầm thoát, cho điều này, bạn phải đặt một cách chính xác các mảnh còn thiếu trong con đường.