Mini Soccer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tranh chấp một ẩu đả giữa người và robot, chọn máy tính mà bạn muốn chơi và thách thức máy tính của bạn. Dành đồng nghiệp của bạn bằng cách sử dụng 'Z', với chutas 'X' vào mục tiêu và cũng thực hiện các mục để loại bỏ bóng cho đối thủ.