Mini Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào chế độ vô địch hoặc chạy lỏng Thống đầu tiên lựa chọn một trong những bạn thích. Cố gắng để là người đầu tiên để đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng Nitro và dầu để chọc tức đối thủ của bạn.