Mini Putt 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức phần thứ ba của trò chơi cổ điển này của minigolf. Để bắt đầu bóng nằm trong hộp ban đầu xuất hiện khi 'Thả'.