Mini Naruto Dress Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có ba cô gái Naruto, miêu tả về thủ đoạn của bọn điếm và inocentonas mệnh. Chọn quần áo và điều kiện thích hợp của mỗi người và làm cho họ nhìn và tỏa sáng.