mini moto

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

mạch Minimotos đua chống lại các trình điều khiển tốt nhất. Bạn có thể tham gia vào các cuộc đua khác chỉ khi đối thủ cạnh tranh của bạn dơi. Các nhanh hơn bạn nhận được để kết thúc cao hơn điểm số của bạn.