Mini Monster Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái một chiếc xe tải quái vật thông qua các kịch bản khác nhau để đạt được ngôi sao như thời gian bạn có được thực hiện.