Mini Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thể chơi hoặc công ty @ nắng minigolf này, di chuyển chuột đến con búp bê để khởi động và kiểm soát các lực lượng hay về con chuột đi từ bóng.